マジック:ザ・ギャザリング 日本公式ウェブサイト

イベントカバレージ

D-8

D-8 回戦順位

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
R8
RankPlayerPointsOMW%
1 Sawade, Makoto 2163.0952%
2 Nakano, Yoshitaka 1961.8155%
3 Isayama, Yusuke 1864.5833%
4 Se, Atsuo 1858.8542%
5 Yamamoto, Keiichi 1847.3958%
6 Shiroza, Shin'ichiro 1558.2440%
7 Noguchi, Takashi 1555.1020%
8 Wachi, Shinya 1552.8274%
9 Moriya, Toshihiko 1552.0833%
10 Yano, Kunihiro 1551.0417%
11 Suzuki, Akiyoshi 1549.4792%
12 Yanagisawa, Tadahiro 1365.8333%
13 Takao, Akinao 1255.7292%
14 Ootsuki, Naofumi 1252.2321%
15 Matsuo, Keita 1252.1577%
16 Toyota, Shinpei 1250.5208%
17 Ando, Masahito 1248.9583%
18 Kanakazawa, Takeshi 1245.3125%
19 Izumiya, Yoshiaki 1243.7500%
20 Itou, Ryou 968.6667%
21 Nishioka, Shotaro 961.1111%
22 Ishiyama, Yoshitaka 958.3333%
23 Mihashi, Takanobu 953.7415%
24 Miyauchi, Makoto 952.6042%
25 Mizuno, Shintaro 946.4286%
26 Satou, Akihiko 668.7500%
27 Sada, Kazutaka 652.7778%
28 Nakadate, Yasuyuki 649.4792%
29 Sudou, Erika 648.9583%
30 Watanabe, Yuuichi 647.9167%
31 Takahira, Shunsuke 356.0000%
32 Honda, Jun'ichi 355.5556%
33 Oiso, Masashi 355.5556%
34 Kawamura, Kento 354.4444%
35 Kinoshita, Tomohiro 345.8333%
36 Imai, Satoshi 343.3333%
37 Tsuruta, Yoshiaki 066.6667%
38 Handa, Takuya 044.4444%

R7
RankPlayerPointsOMW%
1 Sawade, Makoto 1861.5646%
2 Se, Atsuo 1852.7211%
3 Nakano, Yoshitaka 1663.3333%
4 Isayama, Yusuke 1563.9456%
5 Noguchi, Takashi 1555.1020%
6 Shiroza, Shin'ichiro 1554.8299%
7 Wachi, Shinya 1551.0204%
8 Yamamoto, Keiichi 1546.9388%
9 Yanagisawa, Tadahiro 1362.3129%
10 Moriya, Toshihiko 1252.3810%
11 Matsuo, Keita 1251.7007%
12 Yano, Kunihiro 1250.6803%
13 Suzuki, Akiyoshi 1250.0000%
14 Toyota, Shinpei 1249.3197%
15 Ootsuki, Naofumi 1248.9796%
16 Itou, Ryou 968.6667%
17 Takao, Akinao 962.5850%
18 Nishioka, Shotaro 961.1111%
19 Ishiyama, Yoshitaka 958.3333%
20 Miyauchi, Makoto 954.7619%
21 Mihashi, Takanobu 953.7415%
22 Ando, Masahito 951.0204%
23 Mizuno, Shintaro 946.4286%
24 Kanakazawa, Takeshi 944.8980%
25 Izumiya, Yoshiaki 942.8571%
26 Satou, Akihiko 668.7500%
27 Sada, Kazutaka 652.7778%
28 Nakadate, Yasuyuki 648.6395%
29 Sudou, Erika 648.2993%
30 Watanabe, Yuuichi 647.9167%
31 Takahira, Shunsuke 356.0000%
32 Honda, Jun'ichi 355.5556%
33 Oiso, Masashi 355.5556%
34 Kawamura, Kento 354.4444%
35 Kinoshita, Tomohiro 345.8333%
36 Imai, Satoshi 343.3333%
37 Tsuruta, Yoshiaki 066.6667%
38 Handa, Takuya 044.4444%

R6
RankPlayerPointsOMW%
1 Nakano, Yoshitaka 15 65.55%
2 Isayama, Yusuke 15 63.88%
3 Sawade, Makoto 15 61.11%
4 Se, Atsuo 15 50.00%
5 Noguchi, Takashi 15 47.22%
6 Yanagisawa, Tadahiro 12 60.00%
7 Shiroza, Shin'ichiro 12 57.22%
8 Wachi, Shinya 12 52.77%
9 Moriya, Toshihiko 12 50.00%
10 Yamamoto, Keiichi 12 47.22%
11 Suzuki, Akiyoshi 12 44.44%
12 Itou, Ryou 9 68.66%
13 Takao, Akinao 9 63.88%
14 Nishioka, Shotaro 9 61.11%
15 Ishiyama, Yoshitaka 9 58.33%
16 Yano, Kunihiro 9 55.55%
17 Matsuo, Keita 9 55.55%
18 Ootsuki, Naofumi 9 52.77%
19 Miyauchi, Makoto 9 50.00%
20 Toyota, Shinpei 9 50.00%
21 Mihashi, Takanobu 9 50.00%
22 Kanakazawa, Takeshi 9 44.44%
23 Izumiya, Yoshiaki 9 38.88%
24 Satou, Akihiko 6 68.75%
25 Ando, Masahito 6 55.55%
26 Sada, Kazutaka 6 52.77%
27 Mizuno, Shintaro 6 50.00%
28 Nakadate, Yasuyuki 6 50.00%
29 Sudou, Erika 6 50.00%
30 Watanabe, Yuuichi 6 47.91%
31 Takahira, Shunsuke 3 56.00%
32 Honda, Jun'ichi 3 55.55%
33 Oiso, Masashi 3 55.55%
34 Kawamura, Kento 3 54.44%
35 Kinoshita, Tomohiro 3 45.83%
36 Imai, Satoshi 3 43.33%
37 Tsuruta, Yoshiaki 0 66.66%
38 Handa, Takuya 0 44.44%

R5
RankPlayerPointsOMW%
1 Nakano, Yoshitaka 15 60.00%
2 Sawade, Makoto 12 62.66%
3 Isayama, Yusuke 12 60.00%
4 Yanagisawa, Tadahiro 12 58.66%
5 Shiroza, Shin'ichiro 12 54.66%
6 Se, Atsuo 12 54.00%
7 Noguchi, Takashi 12 45.33%
8 Itou, Ryou 9 68.66%
9 Takao, Akinao 9 64.00%
10 Wachi, Shinya 9 57.33%
11 Ishiyama, Yoshitaka 9 57.33%
12 Moriya, Toshihiko 9 54.66%
13 Nishioka, Shotaro 9 53.33%
14 Yano, Kunihiro 9 52.66%
15 Matsuo, Keita 9 52.00%
16 Suzuki, Akiyoshi 9 48.00%
17 Ootsuki, Naofumi 9 46.66%
18 Yamamoto, Keiichi 9 45.33%
19 Satou, Akihiko 6 68.75%
20 Mihashi, Takanobu 6 61.33%
21 Toyota, Shinpei 6 58.66%
22 Sada, Kazutaka 6 53.33%
23 Miyauchi, Makoto 6 52.66%
24 Sudou, Erika 6 49.33%
25 Watanabe, Yuuichi 6 47.91%
26 Nakadate, Yasuyuki 6 47.33%
27 Kanakazawa, Takeshi 6 45.33%
28 Izumiya, Yoshiaki 6 40.00%
29 Kawamura, Kento 3 60.00%
30 Ando, Masahito 3 60.00%
31 Takahira, Shunsuke 3 56.00%
32 Honda, Jun'ichi 3 55.55%
33 Oiso, Masashi 3 55.55%
34 Mizuno, Shintaro 3 52.00%
35 Kinoshita, Tomohiro 3 45.83%
36 Imai, Satoshi 3 39.16%
37 Tsuruta, Yoshiaki 0 66.66%
38 Handa, Takuya 0 44.44%

R4
RankPlayerPointsOMW%
1 Nakano, Yoshitaka 12 62.50%
2 Sawade, Makoto 12 52.08%
3 Itou, Ryou 9 64.58%
4 Yanagisawa, Tadahiro 9 58.33%
5 Isayama, Yusuke 9 58.33%
6 Ishiyama, Yoshitaka 9 54.16%
7 Shiroza, Shin'ichiro 9 52.08%
8 Matsuo, Keita 9 50.00%
9 Se, Atsuo 9 45.83%
10 Moriya, Toshihiko 9 45.83%
11 Noguchi, Takashi 9 41.66%
12 Suzuki, Akiyoshi 9 37.50%
13 Nishioka, Shotaro 6 70.83%
14 Takao, Akinao 6 68.75%
15 Satou, Akihiko 6 68.75%
16 Toyota, Shinpei 6 64.58%
17 Wachi, Shinya 6 60.41%
18 Mihashi, Takanobu 6 60.41%
19 Yano, Kunihiro 6 58.33%
20 Sudou, Erika 6 54.16%
21 Miyauchi, Makoto 6 52.08%
22 Ootsuki, Naofumi 6 47.91%
23 Yamamoto, Keiichi 6 47.91%
24 Watanabe, Yuuichi 6 47.91%
25 Sada, Kazutaka 6 47.91%
26 Ando, Masahito 3 64.58%
27 Mizuno, Shintaro 3 62.50%
28 Kawamura, Kento 3 58.33%
29 Takahira, Shunsuke 3 56.25%
30 Honda, Jun'ichi 3 55.55%
31 Oiso, Masashi 3 55.55%
32 Nakadate, Yasuyuki 3 47.91%
33 Kinoshita, Tomohiro 3 45.83%
34 Kanakazawa, Takeshi 3 43.75%
35 Izumiya, Yoshiaki 3 37.50%
36 Tsuruta, Yoshiaki 0 66.66%
37 Handa, Takuya 0 44.44%
38 Imai, Satoshi 0 37.50%

R3
RankPlayerPointsOMW%
1 Sawade, Makoto 9 55.55%
2 Itou, Ryou 9 55.55%
3 Nakano, Yoshitaka 9 44.44%
4 Isayama, Yusuke 9 44.44%
5 Takao, Akinao 6 77.77%
6 Satou, Akihiko 6 77.77%
7 Yanagisawa, Tadahiro 6 66.66%
8 Nishioka, Shotaro 6 66.66%
9 Ishiyama, Yoshitaka 6 55.55%
10 Matsuo, Keita 6 55.55%
11 Toyota, Shinpei 6 55.55%
12 Moriya, Toshihiko 6 55.55%
13 Miyauchi, Makoto 6 44.44%
14 Shiroza, Shin'ichiro 6 44.44%
15 Yano, Kunihiro 6 44.44%
16 Sada, Kazutaka 6 44.44%
17 Sudou, Erika 6 44.44%
18 Se, Atsuo 6 44.44%
19 Suzuki, Akiyoshi 6 33.33%
20 Noguchi, Takashi 6 33.33%
21 Wachi, Shinya 3 66.66%
22 Mizuno, Shintaro 3 66.66%
23 Ootsuki, Naofumi 3 66.66%
24 Ando, Masahito 3 66.66%
25 Takahira, Shunsuke 3 66.66%
26 Mihashi, Takanobu 3 66.66%
27 Kinoshita, Tomohiro 3 55.55%
28 Honda, Jun'ichi 3 55.55%
29 Oiso, Masashi 3 55.55%
30 Yamamoto, Keiichi 3 55.55%
31 Watanabe, Yuuichi 3 55.55%
32 Nakadate, Yasuyuki 3 44.44%
33 Izumiya, Yoshiaki 3 33.33%
34 Tsuruta, Yoshiaki 0 66.66%
35 Kawamura, Kento 0 66.66%
36 Kanakazawa, Takeshi 0 55.55%
37 Handa, Takuya 0 44.44%
38 Imai, Satoshi 0 33.33%

R2
RankPlayerPointsOMW%
1 Takao, Akinao 6 50.00%
2 Satou, Akihiko 6 50.00%
3 Nishioka, Shotaro 6 50.00%
4 Yano, Kunihiro 6 50.00%
5 Sawade, Makoto 6 50.00%
6 Ishiyama, Yoshitaka 6 41.66%
7 Isayama, Yusuke 6 41.66%
8 Nakano, Yoshitaka 6 41.66%
9 Itou, Ryou 6 41.66%
10 Oiso, Masashi 3 75.00%
11 Mizuno, Shintaro 3 75.00%
12 Yanagisawa, Tadahiro 3 75.00%
13 Moriya, Toshihiko 3 75.00%
14 Matsuo, Keita 3 75.00%
15 Takahira, Shunsuke 3 75.00%
16 Miyauchi, Makoto 3 66.66%
17 Ootsuki, Naofumi 3 66.66%
18 Sada, Kazutaka 3 66.66%
19 Ando, Masahito 3 66.66%
20 Toyota, Shinpei 3 66.66%
21 Se, Atsuo 3 66.66%
22 Mihashi, Takanobu 3 66.66%
23 Watanabe, Yuuichi 3 66.66%
24 Nakadate, Yasuyuki 3 41.66%
25 Shiroza, Shin'ichiro 3 41.66%
26 Honda, Jun'ichi 3 41.66%
27 Suzuki, Akiyoshi 3 41.66%
28 Noguchi, Takashi 3 41.66%
29 Sudou, Erika 3 41.66%
30 Wachi, Shinya 0 75.00%
31 Tsuruta, Yoshiaki 0 75.00%
32 Kawamura, Kento 0 75.00%
33 Kanakazawa, Takeshi 0 75.00%
34 Imai, Satoshi 0 50.00%
35 Kinoshita, Tomohiro 0 50.00%
36 Yamamoto, Keiichi 0 50.00%
37 Handa, Takuya 0 50.00%
38 Izumiya, Yoshiaki 0 50.00%

R1
RankPlayerPointsOMW%
1 Takao, Akinao 3 33.33%
2 Yanagisawa, Tadahiro 3 33.33%
3 Ishiyama, Yoshitaka 3 33.33%
4 Mizuno, Shintaro 3 33.33%
5 Yano, Kunihiro 3 33.33%
6 Sawade, Makoto 3 33.33%
7 Oiso, Masashi 3 33.33%
8 Ootsuki, Naofumi 3 33.33%
9 Matsuo, Keita 3 33.33%
10 Isayama, Yusuke 3 33.33%
11 Takahira, Shunsuke 3 33.33%
12 Mihashi, Takanobu 3 33.33%
13 Satou, Akihiko 3 33.33%
14 Nishioka, Shotaro 3 33.33%
15 Se, Atsuo 3 33.33%
16 Honda, Jun'ichi 3 33.33%
17 Nakano, Yoshitaka 3 33.33%
18 Itou, Ryou 3 33.33%
19 Toyota, Shinpei 3 33.33%
20 Moriya, Toshihiko 0100.00%
21 Yamamoto, Keiichi 0100.00%
22 Imai, Satoshi 0100.00%
23 Kinoshita, Tomohiro 0100.00%
24 Miyauchi, Makoto 0100.00%
25 Kawamura, Kento 0100.00%
26 Handa, Takuya 0100.00%
27 Wachi, Shinya 0100.00%
28 Noguchi, Takashi 0100.00%
29 Izumiya, Yoshiaki 0100.00%
30 Nakadate, Yasuyuki 0100.00%
31 Suzuki, Akiyoshi 0100.00%
32 Watanabe, Yuuichi 0100.00%
33 Shiroza, Shin'ichiro 0100.00%
34 Sudou, Erika 0100.00%
35 Sada, Kazutaka 0100.00%
36 Kanakazawa, Takeshi 0100.00%
37 Tsuruta, Yoshiaki 0100.00%
38 Ando, Masahito 0100.00%

イベントカバレージ/Finals09 一覧に戻る

イベントカバレージ